INŽENÝRSKÁ ČINNOST
A STAVBA

zpracování kompletních projektových doumentací k Vaší stavbě včetně komunikace se státní správou.

NAŠE SLUŽBY

Portfolie nabízených služeb.

Projektování

zpracování kompletních projektových dokumentací

Technický dozor

technického dozoru investora a BOZP

Stavební činnost

Stavební práce a dodávky na klíč

PROJEKTOVÁNÍ

Na základě uzavřené plné moci nebo příkazní smlouvy zajišťujeme pro klienta projednání s orgány státní správy a ostatními účastníky řízení za účelem získání příslušného rozhodnutí vydaného stavebním úřadem.

Obsah této činnosti je prvopočátkem celého koloběhu vlastních projektových prací. Výsledkem této činnosti jsou předběžné souhlasy a vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků následujícího správního řízení v součinnosti se správci jednotlivých sítí.

Dle výše uvedených jednání je dále postupováno při zpracování jednotlivých etap projektové dokumentace. Jedná se o zajištění veškerých podmínek, které podmiňují projekt a budoucí postup vlastní výstavby. Tyto podmínky jsou zapracovány do projektové dokumentace.

TECHNICKÝ DOZOR

V průběhu realizace staveb zajišťujeme pro investory službu technického dozoru stavebníka.

Obsah činnosti technického dozoru stavebníka je obvykle stanoven povinností kontrolovat a prověřovat převážně postup výstavby dle platných norem, dle projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení. Detailní obsah vykonávaných činností je specifikován příkazní smlouvou uzavřenou s klientem.

STAVEBNÍ ČINNOST

Provádíme rekonstrukce bytů, rekonstrukce bytového jádra, interiéru, rekonstrukce rodinných domů, a také rekonstrukce budov (administrativních, průmyslových a památkových objektů). V rekonstrukčních pracích se snažíme dosáhnout vysokého uživatelského a technického standardu domů na současnou úroveň, které zahrnují nové možnosti úspory energií.

Provádíme realizaci dílčích stavebních celků subdodavatelským způsobem pro generálního dodavatele staveb, např. podlahy, vyzdívky, omítky, apod.

KONTAKT

V případě dotazů nebo poptávky nás neváhejte kontaktovat.

REINKA s.r.o.

Sídlo: Štefánikovo náměstí 1702, Chomutov 430 01
IČ: 22795146
DIČ: CZ22795146
Bankovní spojení: 2952293399/0800 (Česká spořitelna a.s.)

Vedení společnosti

Ing. Přemysl Bucifal – jednatel společnosti
tel.: +420 602 468 530, e-mail: p.bucifal@reinka.cz

Ing. Pavel Umlauf, MBA – ředitel společnosti, vedoucí realizace zakázek
tel.: +420 722 041 191, e-mail: umlauf@reinka.cz

Jana Krupičková – asistentka, sekretariát
tel.: +420 474 650 039, e-mail: mail@reinka.cz